ReadyPlanet.com
dot dot
bulletModule stock
bulletLCD monitor
bulletFanuc Key sheet
bulletBrother parts
bulletOkuma stock
bulletTouch Screen
bulletOPTO HCPL guide
bulletIGBT select guide
bulletIC stock
bulletChip Conveyors
bulletTower Light
bulletBellows & Cover
bulletAdepter CF Card
bullethome
dot
Group Menu
dot
dot
Newsletter

dot
bulletกระดาน ถาม-ตอบ
bulletข้อมูลต่างประเทศ
bulletบทความที่ - 1
bulletบทความที่ - 2
bulletบทความที่ - 3
bulletบทความที่ - 4
bulletบทความที่ - 5
bulletบทความที่ - 6
บทความที่ - 2

            

    

 

Backup ข้อมูลให้กับเครื่องจักรของท่านก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ Backup

มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ซื้อเครื่องจักรมือสองมาใช้งาน ก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้าเครื่องจักรนั้นๆทำงานได้ดี

และไม่ต้องหาเงินจำนวนมากๆมาซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ ในสภาวะการณ์น้ำมันแพงขึ้นทุกวันโดยไม่มีจุดหมายที่จะหยุดซะที
จำนวนมากเลยทีเดียวที่ได้โทรปรึกษา จึงอยากจะแนะนำกับผู้ใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ว่า
ต้องทำการ Backup ข้อมูล และ Parameter ต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ให้กับเครื่องจักรของเราทุกเครื่องในโรงงาน
โดยให้บรรจุรายการนี้ เข้าไปกับแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย  

 อะไรบ้างที่เสียหาย ???

เมื่อเครื่องจักรเสียหาย ณ. จุดที่เรียกว่า Memory Board (แผงวงจรสำหรับเก็บข้อมูล) มีอะไรบ้างที่เสียหาย
1-. Memory PCB หรือที่เก็บหน่วยความจำทั้งหมดของเครื่อง
2-. System parameter data หรือ ลำดับของข้อมูล Parameter (บาง Contoler จะมากับ Memory PCB อยู่แล้ว) 
3-. Position data หรือ data ต่างๆ
4-. Program data หรือ ข้อมูลของ Program การทำงาน 
เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเสียค่าซ่อม ???
ต้องสั่งซื้อ ???
1-. ต้องซื้อ Memory PCB ราคาประมาณ 70,000.0 ¬90,000.0 บาท (ต้องซื้ออยู่แล้ว)
2-. บางครั้งต้องซื้อ System parameter ด้วย เช่น Okuma controler, Fanuc บางรุ่น ราคาประมาณ 40,000.0-50,000.0 บาท
System parameter จะมีมาด้วยเมื่อซื้อเครื่องจักรใหม่เป็น แผ่นDisk บ้าง เครื่องจักรเก่าๆก็มีแต่หายไปแล้ว
3-. ต้องว่าจ้างทีมงานนั้นๆมาตั้งค่าใหม่ทั้งหมด เช่น ตั้งค่า X,Y,Z หรือ ระบบต่างๆ ตามค่าแรง (Service charge)
จะใช้เวลานานแค่ใหน ไม่รู้ครับ
4-. ต้องตั้งค่างานใหม่ทั้งหมด และ ทำ Program ใหม่ (ก็มันหายหมดแล้ว)
ทั้งหมดนี้กว่าที่เครื่องจักรจะกลับมาทำงานได้ดังเดิมอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน ครับ
ในเครื่องจักรบางรุ่น หา Memory PCB ไม่ได้บ้าง หา System parameter ไม่ได้บ้าง
ทำไงดี ???
1-. ขายทิ้ง ?
2-. ลง Controler ใหม่ ?
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกับเครื่องจักรของเรา ???
1-. ทำการ Backup Parameter และ System parameter ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี 
ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญมาทำให้ โดยด่วน ทั้งเครื่องเก่าและใหม่ 
Remark : ถ้าเป็นเครื่องจักรที่พึ่งจะซื้อมาใหม่ๆให้เขาแนะนำการทำให้ด้วย ถ้าเขาไม่แนะนำ ให้ต่อว่า
อย่างรุนแรงไปเลย !
2-. ทำการ Backup Program ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี 
เก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชิ้นงานของท่าน เช่น Program หรือ ตำแหน่งการตั้งงาน
Remark : ถ้าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องไม่ทำ ให้ต่อว่าอย่างรุนแรงไปเลย ! อิอิ 

Backup ข้อมูลให้กับเครื่องจักรของท่านก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ Backup

Loy...Copyright © 2010 All Rights Reserved.